SZJA 1% felajánlás

Várjuk 1%-os felajánlásaikat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület részére. Köszönjük!

Az egyesület adószáma: 18191822-1-43

Kapcsolat

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács titkársága a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége székhelyén található:

MATEHETSZ
1119 Budapest
Mérnök u. 39.

Részletesebben »

Ajánlott Szakirodalom

Tehetségek fejlesztése és gondozása

Bibliográfia

Válogatta: Heimann Ilona, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karfőiskolai docens

A tehetséggondozás története

A magyar nevelés története I – II. (Főszerkesztő: Horváth Márton) Tankönyvkiadó, Budapest,

1998-1992.

Áment Erzsébet /2005/:Emmi néni Iskolája. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 95 oldal.

Áment Erzsébet /2005/: A budai Új Iskola pedagógiája. OPKM. Budapest, 106 oldal Bajkó Mátyás: A felvilágosodás korának protestáns magyar kollégiumai. (Tehetségek a protestáns iskolakultúrában) Tehetség, 1999/1.

Dezső Lajos: Comenius Ámos János emlékezete. Magyar Paedológia, 1882.

Dóczi Jenő: Tehetség és iskola, 1910.

Domokos Lászlóné /szerk. Áment Erzsébet, 2005/: Az alkottató tanítás. OPKM. Budapest, 138 oldal.

Domonkos Lászlóné /szerk. Áment Erzsébet, 2005/: Korszerű kérdések a nevelésben. OPKM. Budapest, 224 oldal.

Fáy András: Legegyszerűbb természet és a tapasztalathűbb, gyakorlatibb nevelési rendszer.

Pest, 1885.

Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban. Jelentés. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1881.

Felméri Lajos: A neveléstudomány kézikönyve. Kolozsvár, Ajtai Nyomda, 1890. Reprint. OPKM.1994.

Harsányi István: Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 1994.

Havas Ödön: Tehetségproblémák. Tehetséglélektani előadások a Gyermektanulmányi és

Gyakorlati Lélektani Társaságban. Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság, Budapest, 1830.

Imre Sándor: A tehetségek sorsa és a társadalom. Tehetségproblémák.(Szerk. Révész Margit)

Budapest, 1930.

Magyar Pedagógiai Lexikon I – II. Révai Kiadó, Budapest, 1934.

Mészáros István: Magyar iskola. 996-1996. Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.

Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana. Franklin Nyomda, Budapest, 1908. Reprint.

Tankönyvkiadó, Bubapest, 1982.

Nagy László: A tehetséges gyermek. Budapest, 1922.

Nagy László: A tehetség lélektani problémái. A Gyermek Folyóirat, 1930/1.

Ozorai Frigyes – Bálint Antal: A tehetségvédelem és a pályaválasztás. Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság, Budapest,1927.

Pedagógiai Lexikon I – IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976-79.

Pedagógiai Lexikon I – III. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997.

Porcsalmy Zoltán: A tudományos tehetség és középiskolai felismerése. Budapest, 1928.

Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Ranschburg Pál: A gyermeki elme ép és rendellenes működése, egészségtana és védelme. Athenaeum, Budapest, 1905.

Révész Géza: A tehetség időszerű problémái. Magyar Pedagógia, 1717.

Révész Géza: A tehetség korai felismerése. Benkó, Budapest, 1918.

Szitnyai Elek: A szellemi tehetségek eredte. 1905.

Zibolen Endre (szerk.): Tehetségmentés az iskolákban 1920-1944. Oktatáskutató Intézet,

Budapest, 1986.

Weszely Ödön : A modern pedagógia útjain. Franklin Nyomda, Budapest, 1909.

Zilahy Lajos: Kitűnőek Iskolája. Kelet Népe, 1939. december.

A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata

A Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatásával megjelent művek kiadványok (1989-2002)

Almanach 2002. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 2002.

Balogh László: Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.

Balogh László: Iskolai tehetséggondozás. Debreceni Egyetemi Nyomda, Debrecen, 2004.

Balogh László – Herskovits Mária: A tehetségfejlesztés alapjai. KLTE, Debrecen, 1993.

Balogh László – Herskovits Mária: Tehetség és személyiség. KLTE, Debrecen, 1993.

Balogh László – Herskovits Mária - Tóth László: A tehetségfejlesztés pszichológiája. KLTE, Debrecen, 1994.

Balogh László – Herskovits Mária - Tóth László: Tehetség és képességek. KLTE, Debrecen, 1995.

Balogh László – Polonkai Mária - Tóth László: Tehetség és fejlesztő programok. KLTE,

Debrecen, 1997.

Balogh László – Tóth László: Európai perspektívák a tehetségnevelésben. KLTE, Debrecen, 1999.

Czeizel Endre: Sors és tehetség. Fitt Image-Minerva, Budapest, 1997.

Dávid Imre – Bóta Margit - Páskuné Kiss Judit: Tehetségkutatás. Kossuth Egyetemi Kiadó,

Debrecen, 2002.

Erika Landau: Bátorság a tehetséghez. Calibra, Budapest, 1997.

Gyarmarthy Éva: A tehetségről. Arany János Tehetséggondozó Programiroda, Miskolc, 2001.

Gyarmathy Éva: Projektkönyv. Arany János Tehetséggondozó Programiroda, Miskolc, 2001.

Harsányi István: Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 1994.

Klein Sándor – Farkas Katalin: Tehetségnevelés Magyarországon. Szeged, 1990.

Martinkó József: A Magyar Tehetséggondozó Társaság története (1989-1999). Juventus 96. Bt.

Budapest, 1999.

Polgár László – Farkas Endre: Nevelj zsenit! Interart, Budapest, 1989.

Polonkai Mária – Herskovits Mária: Tehetség és társadalom. KLTE, Debrecen, 1996.

Százdi Antal: Előadások a tehetségről. Csepeli Polgármesteri Hivatal, 1993.

„Tehetség” szakmai lapban 1993-tól megjelenő cikkek, tanulmányok.

Tóth László: Tehetségkalauz. KLTE, Debrecen, 1996.

Tóth László: Tehetségek tanítása. KLTE, Debrecen, 1998.

Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó KFT. Debrecen, 288 oldal.

Újvári István: Számválasztós feladatok (tehetségkutató és felvételi versenyekre). Kis Váci

Matekfüzetek. Vác, 2000.

A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata

Válogatás az elmúlt évek tehetségirodalmából

Alice, Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

Ágoston György. Tézisek az iskolai tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 1985/2.137-142.

Balogh László: Tehetségfejlesztő szakpedagógus-képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Alkalmazott Pszichológia, 1999/1.75-82.

Balogh László:Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban-európai kitekintéssel. Alkalmazott Pszichológia, 2003.2.

Balogh László. Elméleti alapok tehetséggondozó programokhoz. Tehetség, 2007.1.

Bánfai József: A zenei tehetség vizsgálatának módszerei. Tehetség 2007. 3.4.

Báthory Zoltán: Pedagógiai vita a tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 1986/9. 868-876.

Báthory Zoltán: Az iskolai tehetséggondozás. Tehetség, 1998/4.2-3.

Bodnár Gabriella (szerk): Tehetséggondozás a felsőoktatásban. Eszterházy Károly Tanárképző

Főiskola, Eger, 1992.

Bóta Margit: Tehetségnevelés: a család szerepe és kapcsolata az iskolával. Iskolakultúra, 1999. 11.

Buda Mariann: Óriás leszel? A tehetséges gyerekek. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2004.

Csermely Péter. Innováció és tehetséggondozás. Magyar Szemle, 2006.

Csermely Péter: Magyarország semmi mással nem rendelkezik, mint tehetséggel.(interjú) Új Pedagógiai Szemle, 2007.05.

Csermely P. - Koltai É. - Kovács Á.: Középiskolás kutatók. Magyar Tudomány, 1997, 104, 841-845. p.

Czeizel Endre: A tehetség az orvosgenetikus szemével. Pedagógiai Szemle, 1986/9. 877-902.

Czeizel Endre – Batta András: A zenei tehetség gyökerei. Arktisz Kiadó, Budapest, 1992.

Czeizel Endre: Költők gének titkok. A magyar költőgéniuszok családfaelemzése. Galenus Kiadó,

Budapest, 2000.

Dúró Zsuzsa: A sakk képességfejlesztő hatásának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2007.09 Einon, Dorothy Dr.: Kreatív gyerek. A természetes tehetség és fejlesztése. Alexandra Kiadó, 2003.

Einon, Dorothy Dr.: Kreatív játékok. 130 képességfejlesztõ ötlet 2-tõl 6 éves korig. Alexandra Kiadó, 2004.

Fülöp Márta: A tehetséges gyerekek versengő magatartása. Pedagógiai Szemle, 1992/5. 3-13.

Gáborjáni Péter: A bolognai folyamat és tehetségfejlesztés. Tehetség. 2007.3

Gardner, H.: Rendkívüliek. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1998.

Gefferth Éva: Képességük alatt teljesítő tehetséges tanulók. Pszichológia, 1988/1. 85-98.

Gefferth Éva – Herskovits Mária: Zavarják-e az órát a tehetségesnek tartott gyerekek,

Köznevelés, 1988/43.6-7.

Geffert Éva – Herskovits Mária: A szabadidõs tevékenységek, mint a tehetség elõrejelzõi. Pedagógia Szemle, 1990. 12.sz

Gyarmathy Éva: Tehetség és a tanulási zavarokkal küszködő kiemelkedő képességű gyermek.

Magyar Pedagógia, 1998/2.135-153.

Gyarmathy Éva: Matematikai tehetségek. Új Pedagógiai Szemle, 2002.05.

Gyarmathy Éva: Társas/vezetői tehetségek. Új Pedagógiai Szemle, 2003.01

Gyarmathy Éva: Tehetséges tanárok a tehetségekért. Pedagógusképzés, 2003/3-4. 105-111.

Gyarmathy Éva: A tehetségek fejlesztése hétfőtől péntekig. Válogatás (A tehetség meghatározásának és felismerésének problematikája az iskolában), Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 20034-7.

Gyarmathy Éva:A tehetség fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007.

Gyarmathy Éva:A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007.

Győri János: Tehetségpedagógiai módszerek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

Gordon Győri János: Tehetséges gyerekek gondolkodási készségének fejlesztése.Iskolakultúra, 2001. 1.sz

Heimann Lászlóné: A tehetségefejleztő- tanárok. Fejlesztő Pedagógia, 1997/6. 42-45.

Heimann Lászlóné: Tehetséggondozás és tanárképzés. Pedagógusképzés, 1998/2. 40-51.

Heimann Lászlóné: Környezeti nevelés és tehetséggondozás. Körlánc Egyesület,

www.korlanc.ngo.hu

Heimann Ilona: Emlékezés egy pedagógus reformerre.( Mának szóló tehetséggondozás): Tehetség.2007.3.

Herskovits Mária: Beszámoló a tehetség-azonosításban használatos módszerek standardizálása címû KOMA-pályázatról.Új Pedagógiai Szemle, 2001. 3.sz.

Herskovits Mária – Gyarmathy Éva: Kiegyensúlyozatlan intelligencia-struktúrájú tehetséges gyerekek. Pszichológia, 1993. 4.sz.

Herskovits Mária – Gefferth Éva - Kürti Jarmila: Kiváló képességű tanulók belső kontrolljának

Vizsgálata. Pszichológia, 1990/10. 585-600.

Hogyan Tovább? Győr - Moson - Sopron Megyei Pedagógusok lapja, 1993/1.

Landau, E.: A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó Budapest, 1974.

Markó Endréné: Egy tehetségfejlesztő műhely helyi rendszere. Pedagógiai Szemle, 1990/12. 1148-1155.

Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Pedellus Novitas Kft. Debrecen, 2004.

Mező Ferenc: A tehetség tanácsadás kézikönyve. Tehetségvadász Stúdió, Debrecen, 2004.

Mező Ferenc – Mező Katalin: Kreatív és mégis iskolába jár! Tehetségvadász Stúdió, Debrecen, 2003 .

Mező Ferenc – Mező Katalin: Tanulási stratégiák fejlesztése az IPOO-modell alapján. Tehetségvadász Stúdió, Debrecen, 2005 .

Mönks, Franz J.: A tehetség és gondozása. in.Tehetség és társadalom… KLTE. Debrecen, 1998.

Mönks, Franz J. – Ypenburg, Irene H.: A nagyon tehetséges gyerek. Akkord, Budapest, 1998.

Mönks, Franz J.: A tehetséges gyermekek társas-érzelmi fejlődése. In Tehetség és társadalom… KLTE. Debrecen, 1998.

Odyssea of the Mind. Suli Net Magazin, 1999. március.

Ranschburg Jenő: A tehetséges tanulók speciális képzésének elméleti és gyakorlati kérdései.

Pszichológia, 1988/1. 61-84.

Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

Roeders, P.: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Budapest, 1996.

Révész László-Bognár József- Géczi Gábor: Kiválasztás, tehetség és pedagógiai értékek az úszásban. Új Pedagógiai Szemle,2007.06.

Tehetséggondozás az iskolában. : Pedagógiai és pszichológiai tanulmányok a tehetséges tanulók felismerésérõl és képzésérõl. (Szerk.: Ranschburg Jenõ ): Tankönyvkiadó Budapest, 1989.

Válogatás „A tehetség meghatározásának és felismerésének problematikája az iskolában” címû kutatás anyagából.(Szerk.: Szekeres Lászlóné): Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 2003. p.51.

Zsolnai József: Az alkotásra orientált (kreatológia) kultúra megalapozása, tehetségkeresés,

Tehetségfejlesztés. Új Katedra, 1991/7. 17-19.

Association of Hungarian Talent Support Organizations

Prof. Csermely Péter blogja